Velkommen til Ton Gård!

www.hestefor.no

Ton Gård

Ton Gård ligger på Drolsum ved Vikersund i Modum kommune, Buskerud. Vi har spesialisert oss på produksjon av høysilage, kvalitetsfor til hest.

Konkurransehester er toppidrettsutøvere og trenger et for som står i forhold til det de skal prestere. Vi har over 10 års erfaring med å produsere topp for til topp hester.

Høysilage er et grovfor av meget høy kvalitet. Det lages ved å presse høy som er fortørket til en tørrstoffandel på rundt 70%.

Vi legger stor vekt på håndtering under slått og bearbeiding, og har gjort betydelige investeringer i maskinparken for å kunne gjøre dette på en optimal måte. Vi stubber høyt for å holde foret oppe fra forurensningskilder på bakken. Høyet tørkes og vendes med innsikt og omtanke. For god holdbarhet er det viktig at buntene blir helt tette, så vi bruker hele 16 lag plast under pakking. Flytting av buntene skjer med "klo" og ikke med spyd.

Vi har valgt å ikke pakke i rundballer, men i mindre firkantbunter for enklere transport, lagring, håndtering og bruk. Utforingen lettes ved at du i buntene finner velkjente "flak" som i høyballer. En bunt veier rundt 280 kg. Dette er ferskvare, så etter åpning bør den brukes opp i løpet av 3 - 10 dager, avhengig av temperatur.

Den høye smakeligheten gjør høysilage velegnet til "småspiste" hester.

Se fordelene med vår høysilage