Pakking

Hvorfor høysilage fra Ton gård?

Vi legger stor vekt på håndtering under slått og bearbeiding, og har gjort betydelige investeringer i maskinparken for å kunne gjøre dette på en optimal måte.

Vi stubber høyt for å holde foret oppe fra forurensningskilder på bakken. Høyet tørkes og vendes med innsikt og omtanke.

For god holdbarhet må buntene være helt tette. Vi bruker hele 16 lag plast under pakking. Flytting av buntene skjer med "klo" og ikke med spyd.

I stedet for rundballer pakker vi i mindre firkantbunter for enklere transport, lagring og håndtering. Utfôring er enklere ved at du finner velkjente "flak" i buntene.

  • Produksjonsmetoden gir en jevnt høy kvalitet og er mindre følsom for dårlig tørkevær
  • Hestene synes høysilage smaker godt
  • Kan lagres ute
  • Firkantbunter er lettere å lagre, håndtere og fôre ut, og gir mindre svinn enn store rundballer
  • Høysilage støver ikke
Pris / Bestilling