Pakking

Ofte besvarte spørsmål

Omregning formengde i forhold til høy

Kombinasjonen av høyt næringsinnhold og smakelighet gjør at vi vil anbefale å lage en ny forplan med utgangspunkt i våre foranalyser. Mange vil kunne redusere på kraftforet når de bruker vår høysilage. Skal vi allikevel gi en helt generell regel for omregning av formengdene kan du sammenligne tørrstoffinnholdet. Høy har gjerne over 85%, og vår høysilage normalt rundt 70% (sjekk tørrstoff i årets forprøve). Har du nå et høy med høyt næringsinnhold kan du følgelig multiplisere høymengden med 85/70 = 1,2 for å finne mengden du skal gi av høysilage.

Tilvenningsperiode

Alle endringer i foring av hest bør skje gradvis over tid. Bruk i hvert fall en uke på overgangen hvor du kutter ned på høymengden og øker mengden høysilage.

Mål og vekt på forpakning

Våre bunter veier typisk 280 kg og måler 80cm x 90cm x 140cm.

Ta kontakt!